Ljusbodarna

Ett av Leksands största fäbodställen, uppdelat på en övre och en nedre del. Kor och får under sommaren. Sommarcafé 18/6, 2/7, 16/7 under sommaren 2016.

Till dessa hemfäbodar har funnits mycket åker- och slåttermark, vilket stora odlingsrösen, stensträngar och ett rikt utvecklat stigsystem visar på. Bebyggelsen är mycket välbevarad. I nedre delen finns en huvudklunga av äldre bykaraktär med gärdesgårdsinhägnade fägator.

Under senare år har fäbodlaget öppnat landskapet och rest nya gärdsgårdar samt satt upp rovviltstängsel runt fäboden. Det finns även en ny KulturTur vandring runt fäboden med karta.

Mitten av juni t.o.m. mitten av augusti finns det djurhållning med kor och får. 

Då erbjuds även enklare logi i flera stugor. Kontakta Börje Sander 072-509 47 09, Ingrid Lind 073-0480608. Aktiviteter för större sällskap kan anordnas, med guidning, förtäring m.m. 

Sommarcafeet 2016 öppet tre gånger, lördag 18 juni, lördag 2 juli samt lördag 16 juli kl 10-16. För grupper kan servering ordnas övrig tid, men måste förbokas. Ingrid Lind tel 073-048 06 08.

Ljusbodarnas Fäbodtrail terränglöpning på fäbodstigar arrangeras den 12 juni information Lotta 070-608 33 12. Traditionell slåtterdag brukar hållas i slutet av juli.

För mer information och kontaktuppgifter, se Visit Dalarna

Kommun:

Leksand